ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 08-03-2023

Ολοκληρώθηκε ο επαναπροσδιορισμός των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω απεργίας των Δικαστικών Υπαλλήλων, κατά τη δικάσιμο της 08-03-2023,. Για να δείτε τις πράξεις επαναπροσδιορισμού Α) της Εκουσίας πατήστε ΕΔΩ, β)της Ειδικής πατήστε ΕΔΩ και Γ) των Απαλλοτριώσεων πατήστε ΕΔΩ
Συντάκτης politiko, πριν από

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

Προκειμένου να αποσυμφορηθούν οι χώροι των Αρχείων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 237 παρ. 10 εδ. α’ ΚΠολΔ («Μετά περάτωση της δίκης οι διάδικοι οφείλουν να αναλάβουν όλα τα σχετικά έγγραφά τους»), παρακαλούνται οι κ.κ. πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων όπως μεριμνήσουν για Διαβάστε περισσότερα…
Συντάκτης politiko, πριν από

Παράταση προθεσμίας τροποποίησης καταστατικού αθλητικών σωματείων έως 31.12.2023

ΦΕΚ Τεύχος A’ 241/23.12.2022  Άρθρο 127 Προθεσµία τροποποίησης καταστατικού αθλητικών σωµατείων, αθλητικών ενώσεων και αθλητικών οµοσπονδιών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 30 ν. 4726/2020 Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α΄ 181) τροποποιείται ως προς την καταληκτική ηµεροµηνία τροποποίησης των καταστατικών των αθλητικών σωµατείων, Διαβάστε περισσότερα…
Συντάκτης politiko, πριν από

Έναρξη Λειτουργίας Ιστοσελίδας Πρωτοδικείου Ιωαννίνων

Σας ενημερώνουμε ότι από 29/08/2022, τέθηκε σε λειτουργία η ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων στην διεύθυνση https://protodikeio-ioanninon.gov.gr/.   Ο ιστότοπος του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων δημιουργήθηκε από τον Πληροφορικό του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων με χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα και φιλοξενείται δωρεάν στις υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων του Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

Μέτρα προστασίας για τον κορωνοϊό

Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/Γ.Π.οικ. 38083/2022 – ΦΕΚ 3367/Β/30-6-2022.   Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00.   Για να δείτε Διαβάστε περισσότερα…
Συντάκτης protodikeio-ioanninon, πριν από

Εγκύκλιος – Πιστοποιητικά Φερεγγυότητας

Σύμφωνα με την με αριθμό 19637 ΕΞ 2021/16-6-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και του αντίστοιχου εντύπου της, που διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).» (Β΄ 2548), η διοικητική διαδικασία «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας» αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία Διαβάστε περισσότερα…
Συντάκτης protodikeio-ioanninon, πριν από