Σχετικά

 

Ο ιστότοπος του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων δημιουργήθηκε από το Γραφείο Πληροφορικής του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων με χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα και φιλοξενείται δωρεάν στις υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων του Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

 

Επιμέλεια Υλικού

Αικατερίνη Φαρμάκη, Πληροφορικός Πρωτοδικείου Ιωαννίνων

Χριστίνα Δρίμζια, Προϊσταμένη Δ/νσης Γραμματείας Πρωτοδικείου Ιωαννίνων

Γραμματείς του Πολιτικού Τμήματος

Γραμματείς του Ποινικού Τμήματος

Γραμματείς του Τμήματος Ένδικων Μέσων

 

Σχεδιασμός – Ανάπτυξη

Αικατερίνη Φαρμάκη, Πληροφορικός Πρωτοδικείου Ιωαννίνων