Ψηφιακές Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Ιωαννίνων

 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω Ψηφιακές Υπηρεσίες σχετικά με 1) αιτήματα λήψης Ψηφιακών Αντιγράφων Αποφάσεων Πολιτικών Δικαστηρίων, 2) αιτήματα λήψης Πιστοποιητικών Φερεγγυότητας, 3) αιτήματα Πτώχευσης Μικρού και Μεγάλου Αντικειμένου, 4) έκδοση Ηλεκτρονικού Παράβολου (e-Παράβολο).

ser3