Ηλεκτρονικό Παράβολο (e-Παράβολο)

 

Για να εκδώσουμε ηλεκτρονικό παράβολο (e-Παράβολο) επισκεπτόμαστε το σύνδεσμο https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm και κάνουμε κλικ στο κουμπί “Χορήγηση Παράβολου”. Μετά την είσοδο μας στην εφαρμογή του e-Παράβολο, αν γνωρίζουμε τον κωδικό τύπου του παράβολου τον συμπληρώνουμε στο πλαίσιο κειμένου και κάνουμε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζουμε τον κωδικό τύπου του ηλεκτρονικό παράβολου, μπορούμε να κατεβάσουμε το σχετικό αρχείο  που είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο “xls”.

 


Πατήστε εδώ
 ή κάνετε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να εκδώσετε ηλεκτρονικό παράβολο.