Ψηφιακό Αντίγραφο Αποφάσεων Πολιτικών Δικαστηρίων

Η υπηρεσία λήψης αντιγράφων αποφάσεων αναπτύχθηκε στο Εφετείο Πειραιώς

Για να αιτηθούμε Ψηφιακό Αντίγραφο Αποφάσεων από το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, μπορούμε είτε να μεταβούμε στον σύνδεσμο https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/elektronikes-dikastikes-apophaseis και να κάνουμε κλικ στο Είσοδος στην υπηρεσία, είτε να χρησιμοποιήσουμε απευθείας τον σύνδεσμο https://app.moj.gov.gr/pnet/plogin. Η σύνδεση στην εφαρμογή μπορεί να γίνει με κωδικούς TAXISNET ή εναλλακτικά με κωδικούς της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων. 

Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής:

α)Σύνδεση στην εφαρμογή  

β)Λήψη αντιγράφου-Παραστάς Δικηγόρος

 

Πατήστε εδώ ή κάνετε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να μεταβείτε στην εφαρμογή Διάθεσης Ψηφιακών Αντιγράφων Αποφάσεων (C/APP).

Τα ψηφιακά υπογεγραμμένα ηλεκτρονικά αντίγραφα των αποφάσεων που χορηγούνται αποτελούν ακριβή ψηφιακά αντίγραφα των έγχαρτων πρωτοτύπων που τηρούνται στο Γενικό Αρχείο πολιτικών αποφάσεων, κατά τους όρους για την ηλεκτρονική έκδοση δημοσίων εγγράφων του Ν. 4727/2020.