Σχετική Νομοθεσία

 

Δείτε παρακάτω την σχετική Νομοθεσία.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ:

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ:

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ:

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΓΑΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ:

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ:

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ:

 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 

ΤΕΛΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΓΙΑ ΜΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ:

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ:

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ:

 

ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ:

 

ΝΟΜΙΚΗ ΑΡΩΓΗ:

 

ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ:

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΟΘΕΣΗ:

 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ:

 

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ: