Διοίκηση Πρωτοδικείου Ιωαννίνων

 

Το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων διευθύνεται από τον/την Α’ Πρόεδρο Πρωτοδικών. Στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων προβλέπονται οι κάτωθι οργανικές θέσεις: 3 Πρόεδροι Πρωτοδικών, 9 Πρωτοδίκες, 1 Πάρεδρος, 26 Δικαστικοί Υπάλληλοι Κλάδου Γραμματέων, 2 Δικαστικοί Υπάλληλοι Κλάδου Πληροφορικής, και 1 Δικαστικός Υπάλληλος Κλάδου Επιμελητών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Ονοματεπώνυμο                                    Ιδιότητα

               Κωνσταντίνος Πάνου                                Πρόεδρος Πρωτοδικών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ονοματεπώνυμο                                     Ιδιότητα

                           Χριστίνα Δρίμζια                    Προϊσταμένη Διεύθυνσης Γραμματείας