Πρωτοδικείο Ιωαννίνων

 

Τα Δικαστήρια των Ιωαννίνων, επί Τουρκοκρατίας, στεγαζόταν στο Με­γαλοπρεπές Διοικητήριο, το οποίο είχε θεμελιωθεί στην πόλη των Ιωαννίνων επί τουρκοκρατίας, την 12η Οκτωβρίου 1870 από τον Ρασήμ Πασσιά (άπαντα Δ. Σαλαμάγκα) και στο οποίο στεγάζονταν όλες οι Διοικητικές και Δικαστικές Υπηρεσίες της πόλης των Ιωαννίνων. Βρισκόταν στην κεντρική πλατεία της πόλης, στο σημείο όπου και σήμερα στεγάζεται το κεντρικό κατάστημα του Δη­μαρχείου
Ιωαννίνων.

 

Μετά την πρώτη μερική καταστροφή του Διοικητηρίου το 1919, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς μετά από δεύτερη πυρκαγιά το 1926. Τα Δικαστήρια των Ιωαννί­νων, Πρωτοδικείο, Ειρηνοδικείο, Πταισματοδικείο, Κακουργιοδικείο, έμειναν άστεγα.

 

Τα τότε Δ.Σ. του Συλλόγου, άρχισαν έναν αγώνα για την εξεύρεση στέγης για τη λειτουργία των δικαστηρίων. Δυστυχώς δεν υπήρχε κατάλληλο κτίριο για τη στέγαση όλων των Δικα­στηρίων σε ένα ενιαίο κτίριο, με αποτέλεσμα αυτά να στεγασθούν σε διαφορετικά κτί­ρια και σε διαφορετικά σημεία της πόλης.

 

Το Πρωτοδικείο στεγάστηκε στο κτίριο της «ΠΑΠΑΖΟΓΛΕΙΟΥ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ» επί της οδού Παπάζογλου το οποίο μισθώθηκε το 1922 για τον λόγο αυτό και λει­τούργησε αρχικά το Πολιτικό Τμήμα του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων. Το Ποινικό Τμήμα του Πρωτοδικείου και το Κακουργιοδικείο στεγαζόταν σε μία πτέρυγα του παλιού τουρκικού κτιρίου του Στρατοδικείου Ιωαννίνων, επί της οδού Ελευ­θερίου Βενιζέλου και στη συνεχεία μεταφέρθηκαν και αυτά στην «ΠΑΠΑΖΟΓΛΕΙΟ ΥΦΑΝΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ». Έγινα προσπάθειες μεταστέγασης σε άλλα κτίρια αλλά χωρίς αποτέλεσμα, οπότε το Πρωτοδικείο παρέμεινε στεγασμένο στο παραπάνω κτίριο της «ΠΑΠΑΖΟΓΛΕΙΟΥ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ» μέχρι το 1976, όταν τελικά μεταφέρθηκε και στεγάζεται στο ανεγερθέν Δικαστικό Μέγαρο, στο οποίο στεγάζονται μέχρι σήμερα.

 

Το Ειρηνοδικείο και Πταισματοδικείο των Ιωαννίνων, το 1922, στεγάσθηκαν αρχικά, σε μισθωμένο κτίριο επί της οδού Μ. Μπότσαρη, απέναντι από το Τα­χυδρομείο της πόλης, εκεί όπου και σήμερα στεγάζεται το Ταχυδρομικό Ταμιευτή­ριο. Οι συνεδριάσεις των δικαστηρίων αυτών από την 24-6-1932 πραγματοποιούνταν στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου (ΠΑΠΑΖΟΓΛΕΙΟ). Το 1937 τα ως άνω Δικαστήρια μεταφέρθηκαν σε μισθωμένο αυτοτελές οίκημα στην αρχή της οδού Ν. Ζέρβα στο σημείο όπου βρισκόταν το Υποκατάστημα της Εμπορικής Τραπέζης. Το 1962 μετεφέρθησαν επί της οδού Πυρσινέλλα 16 και Γρ. Σακκά, σε μισθωμένο οίκημα, στο κτίριο όπου στεγαζόταν αρχικά η Αγροτική Τράπεζα και τελικά στεγάστηκαν στο υπάρχον Δικαστικό Μέγαρο από το 1976.

 

Το Εφετείο Ιωαννίνων, την 15-3-1943 στεγάσθηκε στην οδό Καστρισόϊα (οικία Αδαμίδη). Στη συνεχεία το 1959 ή 1960 μετεφέρθη επί της οδού Χατζή Πελερέν, στο κτίριο όπου στεγαζόταν το Γραφείο Συγκοινωνιών της Νομαρχίας Ιωαννίνων και σήμερα λειτουργεί ξενοδοχείο. Με την εγκαινίαση του Δικαστικού Μεγάρου το 1976, μεταφέρθηκε εκεί.

 

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο από την ίδρυση του, συνεδρίαζε στο Πρω­τοδικείο Ιωαννίνων «ΠΑΠΑΖΟΓΛΕΙΟ» τα δε γραφεία Δικαστών και Υπαλλήλων στεγαζόταν ε κτίριο επί της οδού Παπαδοπούλου. Το 1976 μετεφέρθη στο Δικαστικό Μέγαρο.

 

Το Διοικητικό Εφετείο από της ίδρυσή του, στις 14-6-1993 στεγάστηκε απευθείας στο Δι­καστικό Μέγαρο.

 

Τέλος, το Στρατοδικείο Ιωαννίνων(Έκτακτο και Διαρκές) στεγάζεται στο Στρατιωτικό κτίριο, που βρίσκεται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και Παπαδοπούλου μέχρι σήμερα.

 

Πηγές: Οι πληροφορίες προέρχονται από το βιβλίο του Συντ. Δικηγόρου, Απόστολου Γκίκα, “Ο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ) 1913-1999” ΈΚΔΟΣΗ Δ.Σ.Ι. 2000 επί Προεδρίας Ηλία Πολύμερου.

Φωτογραφίες Πρωτοδικείου Ιωαννίνων