Με την υπ’ αριθμ. 125/2024 πράξη του κ. Προέδρου Πρωτοδικών Ιωαννίνων, επαναπροσδιορίσθηκαν οι υποθέσεις Ειδικής Διαδικασίας και Εκούσιας Δικαιοδοσίας που δεν εκφωνήθηκαν κατά τη δικάσιμο της 05-06-2024, λόγω της αναστολής των εργασιών των Δικαστηρίων για τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 09-06-2024

Κατηγορίες: