• Με την υπ’ αριθμ. 127/13-6-2024 πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων καθορίσθηκαν νέες δικάσιμοι συνεδρίασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Β΄ Ιωαννίνων για το χρονικό διάστημα από 1/2/2025 έως 31/5/2025

Κατηγορίες: