Με την υπ’ αριθμ. 97/2023 πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Ιωαννίνων, διαγράφηκαν από τα σχετικά πινάκια, οι υποθέσεις οι οποίες ματαιώθηκαν κατά τις δικασίμους του έτους 2022 και δεν έχουν επανέλθει προς συζήτηση, εντός της νόμιμης προθεσμίας.

Κατηγορίες: