Επαναπροσδιορίσθηκαν οι υποθέσεις που δεν εκφωνήθηκαν κατά τη δικάσιμο της 5-10–2023, λόγω της αναστολής των εργασιών, για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 8ης και 15ης /10/2023, με την αριθμ. 280/2023 πράξη επαναπροσδιορισμού (πατήστε ΕΔΩ)

Κατηγορίες: