Επαναπροσδιορίσθηκαν οι υποθέσεις που δεν εκφωνήθηκαν στις δικασίμους του Οκτωβρίου του 2023, λόγω της αναστολής των εργασιών , για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 8ης και 15ης /10/2023, με τις παρακάτω πράξεις:

  • 263/2023 πράξη επαναπροσδιορισμού των υποθέσεων της δικασίμου 04-10-2023 (πατήστε ΕΔΩ)
  • 264/2023 πράξη επαναπροσδιορισμού των υποθέσεων της δικασίμου 11-10-2023 (πατήστε ΕΔΩ)
  • 265/2023 πράξη επαναπροσδιορισμού των υποθέσεων της δικασίμου 18-10-2023 (πατήστε ΕΔΩ
Κατηγορίες: