Πρωτοδικείο Ιωαννίνων

Διαδικτυακός Ιστότοπος Πρωτοδικείου Ιωαννίνων

Διεύθυνση Γραμματείας

Στο τμήμα αυτό υπηρετεί ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Γραμματείας για το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, ο οποίος διευθύνει, συντονίζει και δίνει τις αναγκαίες οδηγίες στο προσωπικό της Γραμματείας για την εύρυθμη λειτουργία αυτής.

Δικαστικός Υπάλληλος Κλάδου Γραμματέων: 1

Πολιτικό Τμήμα

Στο τμήμα αυτό υπηρετούν γραμματείς πολιτικών εδρών. Ασχολούνται με την τήρηση πρακτικών, την παραλαβή και καταχώρηση δικογράφων, την έκδοση πιστοποιητικών, και την δημοσίευση αποφάσεων.

Δικαστικοί Υπάλληλοι Κλάδου Γραμματέων: 7

Ποινικό Τμήμα

Στο τμήμα αυτό υπηρετούν γραμματείς ποινικών εδρών. Ασχολούνται με την τήρηση πρακτικών, την ενημέρωση του ποινικού μητρώου, την χορήγηση αποσπασμάτων, την ενημέρωση των σχετικών βιβλίων.

Δικαστικοί Υπάλληλοι Κλάδου Γραμματέων: 13

Τμήμα Ένδικων Μέσων

Στο τμήμα αυτό υπηρετούν γραμματείς των ένδικων μέσων. Ασχολούνται με την κατάθεση ένδικων μέσων κατά πολιτικών αποφάσεων, τις παραιτήσεις από ένδικα μέσα, τα ασφαλιστικά μέτρα, τις διαταγές πληρωμής, και την έκδοση πιστοποιητικών διαθηκών, πτώχευσης, και φερεγγυότητας.

Δικαστικοί Υπάλληλοι Κλάδου Γραμματέων: 5

Γραφείο Πληροφορικής

Στο τμήμα αυτό υπηρετούν υπάλληλοι κλάδου Πληροφορικής. Ασχολούνται με την ανάπτυξη εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων, τη συντήρηση-αναβάθμιση και υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων και του εξοπλισμού πληροφορικής & δικτύων, και την τεχνική υποστήριξη του Προσωπικού σε θέματα Πληροφορικής.

Δικαστικός Υπάλληλος Κλάδου Πληροφορικής: 2

Γραφείο Επιμελητή

Στο τμήμα αυτό υπηρετούν επιμελητές. Ασχολούνται με την διαχείριση της εσωτερικής και εξωτερικής αλληλογραφίας, τις επιδόσεις προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και την αρχειοθέτηση των δικογραφιών παλαιότερων ετών.

Δικαστικός Υπάλληλος Κλάδου Επιμελητών: 1

Ανακοινώσεις

Δείτε τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις.
3 Μαΐου 2023 / Γενικά

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 21ης ΜΑΙΟΥ 2023

Το υπ' αριθμ. 428/2023 ενημερωτικό έγγραφο της Προέδρου Πρωτοδικών Ιωαννίνων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).
Read More
24 Απριλίου 2023 / Γενικά

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Με την υπ' αριθμ. 97/2023 πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Ιωαννίνων, διαγράφηκαν από τα σχετικά πινάκια, οι υποθέσεις οι οποίες ματαιώθηκαν...
Read More
13 Μαρτίου 2023 / Γενικά

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 08-03-2023

Ολοκληρώθηκε ο επαναπροσδιορισμός των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω απεργίας των Δικαστικών Υπαλλήλων, κατά τη δικάσιμο της 08-03-2023,. Για να δείτε...
Read More
31 Ιανουαρίου 2023 / Γενικά

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

Προκειμένου να αποσυμφορηθούν οι χώροι των Αρχείων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου...
Read More
29 Δεκεμβρίου 2022 / Γενικά

Παράταση προθεσμίας τροποποίησης καταστατικού αθλητικών σωματείων έως 31.12.2023

ΦΕΚ Τεύχος A’ 241/23.12.2022  Άρθρο 127 Προθεσµία τροποποίησης καταστατικού αθλητικών σωµατείων, αθλητικών ενώσεων και αθλητικών οµοσπονδιών – Τροποποίηση παρ. 1...
Read More
29 Αυγούστου 2022 / Γενικά

Έναρξη Λειτουργίας Ιστοσελίδας Πρωτοδικείου Ιωαννίνων

Σας ενημερώνουμε ότι από 29/08/2022, τέθηκε σε λειτουργία η ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων στην διεύθυνση https://protodikeio-ioanninon.gov.gr/.   Ο ιστότοπος του...
Read More

Προσωπικό

Δικαστικοί Λειτουργοί & Δικαστικοί Υπάλληλοι
Πρόεδροι Πρωτοδικείου

Πρόεδροι Πρωτοδικείου

Δικαστικοί Λειτουργοί (3)

Διευθύνων/Διευθύνουσα Πρόεδρος Πρωτοδικών: 1
Πρόεδροι Πρωτοδικών: 2

Πρωτοδίκες

Πρωτοδίκες

Δικαστικοί Λειτουργοί (10)

Πρωτοδίκες: 9
Πάρεδρος: 1

Δικαστικοί Υπάλληλοι

Δικαστικοί Υπάλληλοι

Υπάλληλοι Κλάδου Γραμματέων, Πληροφορικής & Επιμελητών (22)

Κλάδου Γραμματέων: 20
Κλάδου Πληροφορικής: 1
Κλάδου Επιμελητών: 2