Πρωτοδικείο Ιωαννίνων

Διαδικτυακός Ιστότοπος Πρωτοδικείου Ιωαννίνων

Διεύθυνση Γραμματείας

Στο τμήμα αυτό υπηρετεί ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Γραμματείας για το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, ο οποίος διευθύνει, συντονίζει και δίνει τις αναγκαίες οδηγίες στο προσωπικό της Γραμματείας για την εύρυθμη λειτουργία αυτής.

Δικαστικός Υπάλληλος Κλάδου Γραμματέων: 1

Πολιτικό Τμήμα

Στο τμήμα αυτό υπηρετούν γραμματείς πολιτικών εδρών. Ασχολούνται με την τήρηση πρακτικών, την παραλαβή και καταχώρηση δικογράφων, την έκδοση πιστοποιητικών, και την δημοσίευση αποφάσεων.

Δικαστικοί Υπάλληλοι Κλάδου Γραμματέων: 7

Ποινικό Τμήμα

Στο τμήμα αυτό υπηρετούν γραμματείς ποινικών εδρών. Ασχολούνται με την τήρηση πρακτικών, την ενημέρωση του ποινικού μητρώου, την χορήγηση αποσπασμάτων, την ενημέρωση των σχετικών βιβλίων.

Δικαστικοί Υπάλληλοι Κλάδου Γραμματέων: 13

Τμήμα Ένδικων Μέσων

Στο τμήμα αυτό υπηρετούν γραμματείς των ένδικων μέσων. Ασχολούνται με την κατάθεση ένδικων μέσων κατά πολιτικών αποφάσεων, τις παραιτήσεις από ένδικα μέσα, τα ασφαλιστικά μέτρα, τις διαταγές πληρωμής, και την έκδοση πιστοποιητικών διαθηκών, πτώχευσης, και φερεγγυότητας.

Δικαστικοί Υπάλληλοι Κλάδου Γραμματέων: 5

Γραφείο Πληροφορικής

Στο τμήμα αυτό υπηρετούν υπάλληλοι κλάδου Πληροφορικής. Ασχολούνται με την ανάπτυξη εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων, τη συντήρηση-αναβάθμιση και υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων και του εξοπλισμού πληροφορικής & δικτύων, και την τεχνική υποστήριξη του Προσωπικού σε θέματα Πληροφορικής.

Δικαστικός Υπάλληλος Κλάδου Πληροφορικής: 2

Γραφείο Επιμελητή

Στο τμήμα αυτό υπηρετούν επιμελητές. Ασχολούνται με την διαχείριση της εσωτερικής και εξωτερικής αλληλογραφίας, τις επιδόσεις προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και την αρχειοθέτηση των δικογραφιών παλαιότερων ετών.

Δικαστικός Υπάλληλος Κλάδου Επιμελητών: 1

Ανακοινώσεις

Δείτε τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις.
2 Αυγούστου 2023 / Γενικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
Read More
18 Ιουλίου 2023 / Γενικά

Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων Ασφαλιστικών του Μονομελούς Πρωτοδικείου, που δεν εκφωνήθηκαν λόγω της αναστολής εργασιών για τις εκλογές της 25-06-2023

H 161/2023 πράξη επαναπροσδιορισμού υποθέσεων Ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων
Read More
8 Ιουνίου 2023 / Γενικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ

Πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο, προκειμένου να καταρτιστεί ο κατάλογος πραγματογνωμόνων για το έτος 2024 - δείτε ΕΔΩ.
Read More
30 Μαΐου 2023 / Γενικά

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25-06-2023

Οδηγίες για τους Δικαστικούς ΑντιπροσώπουςΈντυπα ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΕΦΟΡΟ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΙΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ...
Read More
30 Μαΐου 2023 / Γενικά

Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων του Πρωτοδικείου, που δεν εκφωνήθηκαν λόγω της αναστολής εργασιών για τις εκλογές της 21-5-2023

127/2023 πράξη επαναπροσδιορισμού υποθέσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου128/2023 πράξη επαναπροσδιορισμού υποθέσεων του Πολυμελούς Πρωτοδικείου132/2023 πράξη επαναπροσδιορισμού υποθέσεων Ασφαλιστικών του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Read More
4 Μαΐου 2023 / Γενικά

Καθορισμός εκλογικών τμημάτων εκλογικής περιφέρειας Νομού Ιωαννίνων για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023

Με την αριθμ .Πρωτ. 68362/5055/2-5-2023 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ιωαννίνων, καθορίσθηκαν τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας της εκλογικής περιφέρειας Νομού...
Read More

Προσωπικό

Δικαστικοί Λειτουργοί & Δικαστικοί Υπάλληλοι
Πρόεδροι Πρωτοδικείου

Πρόεδροι Πρωτοδικείου

Δικαστικοί Λειτουργοί (3)

Διευθύνων/Διευθύνουσα Πρόεδρος Πρωτοδικών: 1
Πρόεδροι Πρωτοδικών: 2

Πρωτοδίκες

Πρωτοδίκες

Δικαστικοί Λειτουργοί (10)

Πρωτοδίκες: 9
Πάρεδρος: 1

Δικαστικοί Υπάλληλοι

Δικαστικοί Υπάλληλοι

Υπάλληλοι Κλάδου Γραμματέων, Πληροφορικής & Επιμελητών (22)

Κλάδου Γραμματέων: 20
Κλάδου Πληροφορικής: 1
Κλάδου Επιμελητών: 2