Πρωτοδικείο Ιωαννίνων

Διαδικτυακός Ιστότοπος Πρωτοδικείου Ιωαννίνων

Διεύθυνση Γραμματείας

Στο τμήμα αυτό υπηρετεί ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Γραμματείας για το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, ο οποίος διευθύνει, συντονίζει και δίνει τις αναγκαίες οδηγίες στο προσωπικό της Γραμματείας για την εύρυθμη λειτουργία αυτής.

Δικαστικός Υπάλληλος Κλάδου Γραμματέων: 1

Πολιτικό Τμήμα

Στο τμήμα αυτό υπηρετούν γραμματείς πολιτικών εδρών. Ασχολούνται με την τήρηση πρακτικών, την παραλαβή και καταχώρηση δικογράφων, την έκδοση πιστοποιητικών, και την δημοσίευση αποφάσεων.

Δικαστικοί Υπάλληλοι Κλάδου Γραμματέων: 7

Ποινικό Τμήμα

Στο τμήμα αυτό υπηρετούν γραμματείς ποινικών εδρών. Ασχολούνται με την τήρηση πρακτικών, την ενημέρωση του ποινικού μητρώου, την χορήγηση αποσπασμάτων, την ενημέρωση των σχετικών βιβλίων.

Δικαστικοί Υπάλληλοι Κλάδου Γραμματέων: 13

Τμήμα Ένδικων Μέσων

Στο τμήμα αυτό υπηρετούν γραμματείς των ένδικων μέσων. Ασχολούνται με την κατάθεση ένδικων μέσων κατά πολιτικών αποφάσεων, τις παραιτήσεις από ένδικα μέσα, τα ασφαλιστικά μέτρα, τις διαταγές πληρωμής, και την έκδοση πιστοποιητικών διαθηκών, πτώχευσης, και φερεγγυότητας.

Δικαστικοί Υπάλληλοι Κλάδου Γραμματέων: 5

Γραφείο Πληροφορικής

Στο τμήμα αυτό υπηρετούν υπάλληλοι κλάδου Πληροφορικής. Ασχολούνται με την ανάπτυξη εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων, τη συντήρηση-αναβάθμιση και υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων και του εξοπλισμού πληροφορικής & δικτύων, και την τεχνική υποστήριξη του Προσωπικού σε θέματα Πληροφορικής.

Δικαστικός Υπάλληλος Κλάδου Πληροφορικής: 2

Γραφείο Επιμελητή

Στο τμήμα αυτό υπηρετούν επιμελητές. Ασχολούνται με την διαχείριση της εσωτερικής και εξωτερικής αλληλογραφίας, τις επιδόσεις προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και την αρχειοθέτηση των δικογραφιών παλαιότερων ετών.

Δικαστικός Υπάλληλος Κλάδου Επιμελητών: 1

Ανακοινώσεις

Δείτε τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις.
26 Ιανουαρίου 2024 / Γενικά

ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων έχει ενταχθεί στην Εφαρμογή Διάθεσης Ψηφιακών Αντιγράφων Αποφάσεων (C/APP).Έχουν ήδη καταχωρηθεί όλες οι αποφάσεις Ειδικής-Τακτικής του Μονομελούς...
Read More
8 Νοεμβρίου 2023 / Γενικά

Επικύρωση αποτελεσμάτων Δημοτικών εκλογών της 8ης και 15ης Οκτωβρίου 2023 (υπόλοιποι Δήμοι)

99/2023 απόφαση επικύρωσης αποτελεσμάτων Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Δωδώνης100/2023 απόφαση επικύρωσης αποτελεσμάτων Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Ζίτσας101/2023 απόφαση επικύρωσης αποτελεσμάτων...
Read More
6 Νοεμβρίου 2023 / Γενικά

Πράξεις ορισμού Δικασίμου για την επικύρωση των αποτελεσμάτων Δημοτικών Εκλογών της 8ης και 15ης Οκτωβρίου 2023

Πράξη ορισμού δικασίμου για τη επικύρωση των αποτελεσμάτων για την ανάδειξη της Δημοτικής Αρχής του Δήμου ΔωδώνηςΠράξη ορισμού δικασίμου για...
Read More
2 Νοεμβρίου 2023 / Γενικά

Επικύρωση αποτελεσμάτων των Περιφερειακών και Δημοτικών εκλογών της 8ης και 15ης Οκτωβρίου 2023

96/2023 απόφαση επικύρωσης αποτελεσμάτων Περιφερειακών εκλογών της Περιφέρειας Ηπείρου97/2023 απόφαση επικύρωσης αποτελεσμάτων Δημοτικών εκλογών του Δήμου Β. Τζουμέρκων98/2023 απόφαση επικύρωσης...
Read More
31 Οκτωβρίου 2023 / Γενικά

Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων Πολυμελούς Πρωτοδικείου

Επαναπροσδιορίσθηκαν οι υποθέσεις που δεν εκφωνήθηκαν κατά τη δικάσιμο της 5-10--2023, λόγω της αναστολής των εργασιών, για τις Δημοτικές και...
Read More
27 Οκτωβρίου 2023 / Γενικά

Πράξεις ορισμού Δικασίμου για την επικύρωση αποτελεσμάτων των Αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023

Πράξη ορισμού Δικασίμου για την επικύρωση των αποτελεσμάτων για την ανάδειξη Περιφερειακής Αρχής της Περιφέρειας ΗπείρουΠράξη ορισμού Δικασίμου για την...
Read More

Προσωπικό

Δικαστικοί Λειτουργοί & Δικαστικοί Υπάλληλοι
Πρόεδροι Πρωτοδικείου

Πρόεδροι Πρωτοδικείου

Δικαστικοί Λειτουργοί (3)

Διευθύνων/Διευθύνουσα Πρόεδρος Πρωτοδικών: 1
Πρόεδροι Πρωτοδικών: 2

Πρωτοδίκες

Πρωτοδίκες

Δικαστικοί Λειτουργοί (10)

Πρωτοδίκες: 9
Πάρεδρος: 1

Δικαστικοί Υπάλληλοι

Δικαστικοί Υπάλληλοι

Υπάλληλοι Κλάδου Γραμματέων, Πληροφορικής & Επιμελητών (22)

Κλάδου Γραμματέων: 20
Κλάδου Πληροφορικής: 1
Κλάδου Επιμελητών: 2