Το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων έχει ενταχθεί στην Εφαρμογή Διάθεσης Ψηφιακών Αντιγράφων Αποφάσεων (C/APP).

Έχουν ήδη καταχωρηθεί όλες οι αποφάσεις Ειδικής-Τακτικής του Μονομελούς Πρωτοδικείου του έτους 2023

Για το έτος 2024 καταχωρούνται όλες οι πολιτικές αποφάσεις, (Πολυμελούς, Ειδική-Τακτική Μονομελούς, Εκουσία Μονομελούς και Ασφαλιστικά Μονομελούς Πρωτοδικείου),  σε εύλογο χρόνο από τη δημοσίευσή τους

Μέσω της υπηρεσίας αυτής οι δικηγόροι μπορούν να λάβουν για τις υποθέσεις που έχουν παρασταθεί  επικυρωμένα  ή απλά αντίγραφα των αποφάσεων, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία στη Γραμματεία του Δικαστηρίου

Η σύνδεση στην εφαρμογή γίνεται με κωδικούς TaxisNet ή Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων.

Οι αποφάσεις για μη επικυρωμένα αντίγραφα είναι άμεσα διαθέσιμες στην ενότητα “Τα δικαστικά μου έγγραφα»

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσης υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων στην ενότητα «ψηφιακές υπηρεσίες»

Κατηγορίες: