Πρωτοδικείο Ιωαννίνων

Διαδικτυακός Ιστότοπος Πρωτοδικείου Ιωαννίνων

Διεύθυνση Γραμματείας

Στο τμήμα αυτό υπηρετεί ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Γραμματείας για το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, ο οποίος διευθύνει, συντονίζει και δίνει τις αναγκαίες οδηγίες στο προσωπικό της Γραμματείας για την εύρυθμη λειτουργία αυτής.

Δικαστικός Υπάλληλος Κλάδου Γραμματέων: 1

Πολιτικό Τμήμα

Στο τμήμα αυτό υπηρετούν γραμματείς πολιτικών εδρών. Ασχολούνται με την τήρηση πρακτικών, την παραλαβή και καταχώρηση δικογράφων, την έκδοση πιστοποιητικών, και την δημοσίευση αποφάσεων.

Δικαστικοί Υπάλληλοι Κλάδου Γραμματέων: 7

Ποινικό Τμήμα

Στο τμήμα αυτό υπηρετούν γραμματείς ποινικών εδρών. Ασχολούνται με την τήρηση πρακτικών, την ενημέρωση του ποινικού μητρώου, την χορήγηση αποσπασμάτων, την ενημέρωση των σχετικών βιβλίων.

Δικαστικοί Υπάλληλοι Κλάδου Γραμματέων: 13

Τμήμα Ένδικων Μέσων

Στο τμήμα αυτό υπηρετούν γραμματείς των ένδικων μέσων. Ασχολούνται με την κατάθεση ένδικων μέσων κατά πολιτικών αποφάσεων, τις παραιτήσεις από ένδικα μέσα, τα ασφαλιστικά μέτρα, τις διαταγές πληρωμής, και την έκδοση πιστοποιητικών διαθηκών, πτώχευσης, και φερεγγυότητας.

Δικαστικοί Υπάλληλοι Κλάδου Γραμματέων: 5

Γραφείο Πληροφορικής

Στο τμήμα αυτό υπηρετούν υπάλληλοι κλάδου Πληροφορικής. Ασχολούνται με την ανάπτυξη εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων, τη συντήρηση-αναβάθμιση και υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων και του εξοπλισμού πληροφορικής & δικτύων, και την τεχνική υποστήριξη του Προσωπικού σε θέματα Πληροφορικής.

Δικαστικός Υπάλληλος Κλάδου Πληροφορικής: 2

Γραφείο Επιμελητή

Στο τμήμα αυτό υπηρετούν επιμελητές. Ασχολούνται με την διαχείριση της εσωτερικής και εξωτερικής αλληλογραφίας, τις επιδόσεις προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και την αρχειοθέτηση των δικογραφιών παλαιότερων ετών.

Δικαστικός Υπάλληλος Κλάδου Επιμελητών: 1

Ανακοινώσεις

Δείτε τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις.
27 Οκτωβρίου 2023 / Γενικά

Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων των δικασίμων του Οκτωβρίου 2023, του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων

Επαναπροσδιορίσθηκαν οι υποθέσεις που δεν εκφωνήθηκαν στις δικασίμους του Οκτωβρίου του 2023, λόγω της αναστολής των εργασιών , για τις...
Read More
25 Οκτωβρίου 2023 / Γενικά

ΚΛΗΡΩΣΗ ΙΣΟΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Πράξη ορισμού δικασίμου για την κλήρωση των ισοψηφισάντων υποψηφίων του Δήμου Β. ΤΖΟΥΜΈΡΚΩΝΔιαβιβαστικό προς Δήμο Β. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ για ενημέρωση των...
Read More
20 Οκτωβρίου 2023 / Γενικά

ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Σύνολο Σταυρών Βορείων ΤζουμέρκωνΣύνολο Σταυρών ΔωδώνηςΣύνολο Σταυρών ΖαγορίουΣύνολο Σταυρών ΖίτσαςΣύνολο Σταυρών ΙωαννιτώνΣύνολο Σταυρών ΚόνιτσαςΣύνολο Σταυρών ΜετσόβουΣύνολο Σταυρών ΠωγωνίουΣύνολο Σταυρών Περιφέρεια...
Read More
20 Οκτωβρίου 2023 / Γενικά

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 8-10-2023

Αποτελέσματα Δήμος Δωδώνης τμήμα 55Αποτελέσματα Δήμος Ζίτσας τμήμα 145Αποτελέσματα Δήμος Ζίτσας τμήμα 145_1Αποτελέσματα Δήμος Ζίτσας τμήμα 148Αποτελέσματα Δήμος Ζίτσας τμήμα...
Read More
12 Οκτωβρίου 2023 / Γενικά

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 8-10-2023

Αποτελέσματα Β Κυριακής Δήμου ΙωαννιτώνΑποτελέσματα ΠεριφέρειαςΑποτελέσματα Δήμου Βορείων ΤζουμέρκωνΑποτελέσματα Δήμου ΔωδώνηςΑποτελέσματα Δήμου ΖαγορίουΑποτελέσματα Δήμου ΖίτσαςΑποτελέσματα Δήμου ΙωαννιτώνΑποτελέσματα Δήμου ΚόνιτσαςΑποτελέσματα Δήμου...
Read More
25 Σεπτεμβρίου 2023 / Γενικά

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ...
Read More

Προσωπικό

Δικαστικοί Λειτουργοί & Δικαστικοί Υπάλληλοι
Πρόεδροι Πρωτοδικείου

Πρόεδροι Πρωτοδικείου

Δικαστικοί Λειτουργοί (3)

Διευθύνων/Διευθύνουσα Πρόεδρος Πρωτοδικών: 1
Πρόεδροι Πρωτοδικών: 2

Πρωτοδίκες

Πρωτοδίκες

Δικαστικοί Λειτουργοί (10)

Πρωτοδίκες: 9
Πάρεδρος: 1

Δικαστικοί Υπάλληλοι

Δικαστικοί Υπάλληλοι

Υπάλληλοι Κλάδου Γραμματέων, Πληροφορικής & Επιμελητών (22)

Κλάδου Γραμματέων: 20
Κλάδου Πληροφορικής: 1
Κλάδου Επιμελητών: 2